เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว

เป้าหมาย

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย

-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week7

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25571 ความคิดเห็น:

  1. สรุปสัปดาห์ที่ 7 พี่ๆ ป.1 ทุกคนมีความสนใจแและตั้งใจมาก ตั้งแต่ขั้นตอนการหาไม้ไอศครีม การตั้งใจเก็บสะสมจากไม่ไอศครีมที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ นักเรียนเรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ไปด้วยจากกิจกรรมผู้พิทักษ์ขยะ ดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
    สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง : นักเรียนมีความสนใจในชิ้นงานของตน ตั้งใจทำชิ้นงานจนประสบความสำเร็จ
    ปัญหา : นักเรียนยังขาดความคิดสร้างสรรค์

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น