เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว

เป้าหมาย

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย

-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week9

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25571 ความคิดเห็น:

 1. สรุปสัปดาห์ที่ 9
  สัปดาห์นี้นักเรียนได้ร่วมกันทำป้ายรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อโลกของเรา(แผนจากสัปดาห์ที่แล้ว) นักเรียนทุกคนเริ่มซึมซับการอนุรักษ์ธรรมชาติรอบตัว จากการเดินสำรวจรอบๆโรงเรียนและเก็บขยะภายในโรงเรียน
  ในสัปดาห์นี้ พี่ๆ ป.1 ปลูกต้นขนุนอย่างตั้งใจ แม้จะไม่สะดวกในการใช้อุปกรณ์สำหรับนักเรียนบางคน แต่ก็มีเพื่อนช่วยเหลือตลอด
  สร้างความสามัคคี และการรักษ์สิ่งแวดล้อม
  ปัญหา : นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาไม่ครบ ทำให้ต้องเตรียมมาเพิ่มในวันถัดไป
  สิ่งที่ประสบความสำเร็จ : การที่นักเรียนรู้สึกอยากจะดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และช่วยกันดูแลความสะอาดภายในโรงเรียน

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น